Copyright

adasd

Autorská práva

© Copyright Tristera s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Text, obrázky, grafiky, zvuk, animace a videa, jakož i jejich uspořádání na webových stránkách vitasana.cz podléhají ochraně autorských práv a ostatním zákonům na ochranu. Obsah těchto webových stránek nesmí být pro komerční účely kopírován, rozšiřován, pozměňován nebo zpřístupňován třetím osobám. Upozorňujeme, že obrázky zveřejněné na webových stránkách mohou podléhat autorským právům třetí strany.

Ochrana osobních údajů

Přístup na stránky vitasana.cz může být ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. V takovém případě bude provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy.

Zodpovědnost

Tyto webové stránky jsou sestavovány s nejvyšší mírou pečlivosti. Přesto nepřebíráme žádnou zodpovědnost za bezchybnost a správnost obsažených informací, Jakákoliv zodpovědnost za škody, které přímo nebo nepřímo vzniknou použitím těchto webových stránek je vyloučena, pokud nebyly způsobeny úmyslně nebo hrubou nedbalostí.